مطالب توسط moshaver-shahban

ده قرار مهم برای زندگی مشترک

ده قرار مهم برای زندگی مشترک «ده قرار مهم برای زندگی مشترک» نوشته‌ی دیوید آرپ و کلودیا آرپ و کارت و ناتل براون است. این کتاب از مجموعه کلیدهای همسران موفق است که به معیارهای داشتن یک زندگی مشترک موفق می‌پردازد. در کتاب حاضر به ده موضوع مهم که اساس مشکلات و همینطور همدلی‌های همسران […]