مشاوره همسرداری

مشاوره همسرداری

مشاوره همسرداری

مشاوره همسرداری

مهارت همسرداری و زناشویی

برگزاری صمیمانه میتواند یکی از مهمترین منابع لذت برای فرد و در عین حال یکی از مهمترین منابع ناراحتی وی باشد. عشق با امید های رویایی زیادی شروع میشود رویای روزی که با فردی آشنا شوید، در اعماق دل او پذیرفته شوید، رویای احساس تعلق،
آرامش و اطمینان. اما این امیدها با واقعیت هایی که در مسیر روابط عاشقانه هستند مواجه می شوند؛ به مرور نیازها برآورده نمی شوند، عصبانیت باعث شکاف بین طرفین می شود، قضاوت ها، پذیرش آسان همسر را دچار خدشه می کنند، احساس تنهایی به وجود می آید و زن و شوهر از همدیگر دور می شوند.

چه چیزی باعث کارایی رابطه صمیمانه می شود؟ برخی می گویند نیرومندی رویایی که هر فرد از مفهوم عشق دارد و میزان تعهد فرد به آن، باعث کارایی صمیمانه می شود. برخی دیگر می گویند عشق ماده اولیه خوشبختی است و با عشق می توانید فردی را بیابید که به عالی ترین شکل با او سازگاری داشته باشید. برخی دیگر معتقدند برای داشتن رابطه صمیمانه کارآمد طرفین یا باید دارای علایق مشترک و دوجانبه باشند یا ارزش های مشترک داشته باشند.

بررسی صدها ارتباط زناشویی نشان داد، افرادی دارای روابط صمیمانه ی کارآمد هستند که از مهارت های معینی برخوردارند.

مشاوره همسرداری و ارتباط مناسب : در ارتباط مناسب حالت های چهره ای، اندامی و حالت نگاه شما با چیزی که می گویید هماهنگ است. بنابر این همسرتان احساس خوبی از صحبت با شما دارد و احساس می کند که شما به او اهمیت می دهید و صحبت های او را درک میکنید. به علاوه در ارتباط مناسب شما متوجه احساسات درونی همسرتان می شوید چه او بخواهد بیان کند و چه نخواهدبیان کند. چون احساسات هر فرد را می توان از حالت های چهره ای، اندامی و حالت نگاه او تشخیص داد.

ارتباط نامناسب : ارتباط نامناسب درست عکس ارتباط مناسب است. تماس چشمی مناسب نیست، احسن صدا زننده و تن صدا خیلی بالا یا خیلی پایین است. حالت چهره فرد با چیزی که بیان می کند، هماهنگی ندارد، حرکات دست و پا، سرو گردن و یا ژست هایی که فرد دارد همگی از غرور، خودخواهی و عصبانیت او خبر می دهد. به همین دلیل شنونده احساس خوشایندی نمی کند.

مشاوره همسرداری نشانه های ارتباط نا مناسب :

• قطع کردن حرف گوینده
• پشت کردن و به حرف ها گوش دادن
• فاصله زیاد داشتن با گوینده
• سرزنش کردن
• مخالفت
• پرخاشگری انفعالی: زن یا شوهر احساسات خود را به صورت غیر مستقیم بیان می کنند.
• تحقیر کردن
• رد گم کردن: زن یا شوهر به سوالات یکدیگر پاسخ نمی دهند بلکه برای این که رد گم کنند، موضوع دیگری را پیش می کشند.
• دفاع و توجیه کردن رفتار
• برچسب زدن: زن و شوهر برای اینکه یکدیگر را تحقیر کنند رو هم اسم می گذارند.

مشاوره همسرداری اجزاء ارتباط : ارتباط دو جزء دارد . ارتباط غیرکلامی و ارتباط کلامی. در ارتباط کلامی چگونگی صحبت کردن از اهمیت زیادی برخوردار است در حالی که در ارتباط غیر کلامی مواردی مانند: تماس چشمی، حالت های چهره ای و وضعیت اندامی را در بر میگیرد.

مشاوره همسرداری ارتباط غیر کلامی :

تماس چشمی: توجه داشته باشید که نگاه زل زده ، خشمگین، دریده، و نداشتن تماس چشمی هنگام صحبت، تنگ و گشاد کردن نامناسب و بیجای چشم ها، از جمله تماس های چشمی است که ارتباط را مختل و دیگران را خشمگین می کند.
حالت های چهره ای: یعنی تمام چیزهایی که هنگام صحبت کردن در چهره خودتان یا طرف مقابل می بینید، مانند: رنگ پریدگی، سرخ شدن، غرق کردن، اخم کردن، چهره در هم کشیدن، تن صدای پایین، لحن صدای خشمگین و …
حالت اندام ها: چگونه راه رفتن، چگونه ایستادن و نشستن هم می تواند اطلاعات زیادی از طرف مقابل در اختیار بگذارد. برای مثال: سارا وقتی خواسته ای از همسرش دارد، دستش را به کمرش می زند و دستور می دهد.
رفتار غیر کلامی خیلی بیشتر از کلام، همسر را آرام یا عصبانی می کند.
گوش دادن فعال: گوش دادن فعال با شنیدن فرق می کند. گوش دادن فعال رفتاری ارادی و توام با توجه فراوان است. گوش دادن فعال یعنی با جان و دل گوش دادن ، در حالی که شنیدن اینطور نیست . زمانی که در حال گوش دادن هستیم به صداهای اطراف نیز توجه دارین اما تنها به چیزی که طرف مقابل می گوید یا چیزی که برایمان مهم است، گوش می دهیم.
موانع گوش دادن: عواملی هستند که می توانند مانع از این شوند که شما به دقت و از جان و دل به صحبت های همسرتان گوش دهید. این عوامل عبارتند از:

1- فکر خوانی: زمانی که به صحبت همسرتان گوش می دهید، به این فکر می کنید که او به جز حرف هایی که می زند در مورد شما چه فکری دارد.
۲- مقایسه کردن: اگر در حین گوش دادن بخواهید، خودتان را با گوینده مقایسه کنید در آن صورت نمی توانید خوب گوش دهید. برای مثال : اگر من جای او بودم این کار را نمی کردم.
۳- خیال بافی: اگر در حین گوش دادن، در خیالات خود غوطه ور شوید در آن صورت نمی توانید شنونده خوبی باشید.
۴- نصیحت کردن: اگر در حین گوش دادن، دائم بخواهید گوینده را نصیحت کنید، نمی توانید شنونده خوبی باشید.
۵- چند کار را همزمان انجام دادن: اگر در حین گوش دادن بخواهید کار دیگری انجام دهید مثل: پاک کردن سبزی، آشپزی، تماشای تلویزیون و…. نمی توانید شنونده خوبی باشید.
۶- تماس چشمی: اگر در حین گوش دادن با گوینده تماس چشمی نداشته باشید، نمی توانید شنونده خوبی باشید.

مشاوره همسرداری و مهارت های گوش دادن:

۱- خوب توجه کنید
۲- خوب گوش کنید
۳- ردگیری کنید؛ یعنی توجه به اینکه آیا صحبت گوینده با حالت های چهره ای او هماهنگ است یا نه؟
۴- تصدیق کنید؛ با تکان دادن سر، و نیز با گفتن کلماتی مثل ( آها)، ( بلی)، (متوجه هستم(.
۵- دعوت کنید: وقتی همسرتان در بین صحبت هایش مکث می کند، می توانید از او دعوت کنید، در رابطه با موضوع مورد نظر بیشتر صحبت کند.
۶- خلاصه کنید: وقتی به دقت به صحبت های همسرتان گوش می دهید می توانید پس از مدتی صحبت او را در یکی دو جمله خلاصه کنید تا او احساس کند که شما کاملا متوجه حرف های او شده اید.
۷- سوال بپرسید: وقتی احساس می کنید مطلبی را متوجه نشدید و به اطلاعات بیشتری نیاز دارید و یا وقتی که می خواهید دلیل رفتاری را بدانید، بهتر است آن را بپرسید. برای پرسش بهتر است به جای ( چرا)، از کلماتی مثل ( چگونه )و (چطور ) استفاده کنید.

مشاوره همسرداری و ارتباط کلامی:

مهارت های صحبت کردن:

۱- بیان احساس: با استفاده از جملاتی که با ” من” شروع می شوند. مانند: دلم می خواهد که…. ، ناراحتم….، غمگینم…..‌
بهتر است در انتقاد از دیگری جمله ای که با ” تو” شروع می شود را به کار نگیرید. مانند تو اشتباه میکنی….. ،
تو مرا خشمگین میکنی……، تو باید، تو نباید… جمله هایی که با ” تو” شروع می شوند، همسرتان را در حالتی قرار می دهند که باید در برابر شما از خودش دفاع کند.
۲- توصیف هر چیزی که حس میکنید
۳- به کمک صحبت کردن می توانید چیزی که می شنوید، می بینید، حس می کنید، لمس می کنید و یا می چشید را توصیف کنید. این توصیف ها ممکن است مربوط به حالت های خودتان باشد. مانند: حال و حوصله ندارم ،خسته ام و یا ممکن است مربوط به همسرتان باشد. مانند: انگار عصبانی هستی ، می بینم ناراحتی ، رنگت پریده
۴- بیان خواسته هو و انتظارات: به کمک حرف زدن می توانید خواسته هد و انتظارات خود را بیان کنید تا همسرتان متوجه شود که شما چه خواسته ها و انتظاراتی از او دارید. برای مثال: (خواسته من این است که سالروز ازدواج ما را به یاد داشته باشی.)، انتظار دارم زمان بیشتری با من حرف بزنی.)

حمیده شاهبان ،مشاورخانواده وزوج درمانگر
شماره تماس رزرو نوبت : ۰۹۳۹۳۹۲۹۹۵۲

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>