مشاوره خانواده - خیانت

مشاوره خانواده – خیانت

مشاوره خیانت

مشاوره خانواده – خیانت

رابطه فرازناشویی چیست؟

اصطلاح رابطه فرازناشویی یا بی وفایی (خیانت) به معنی از بین رفتن حس اعتماد است. زمانی که یک نفر ازدواج می کند، به شریک زندگی اش قول می دهد تا زمان مرگ به او وفادار بماند. انتظار اعتماد متقابل شالوده تعهد آن ها به یکدیگر می شود. یک عنصر مهم و ناگفته این اعتماد که به زبان آورده نمی شود این است که زوجین تنها با یکدیگر نزدیکی عاطفی و رابطه جنسی داشته باشند و شخص دیگری در این صمیمیت بین آن دو شریک نباشد. بنابر این، جای تعجب نیست زوجی که پی به رابطه ای خارج از زندگی زناشویی (فرا زناشویی) یا بی وفایی همسرش و شکسته شدن این پیمان می برد، ضربه روحی و عاطفی عمیقی را تجربه کند. زمانی بی وفایی روی می دهد که یکی از زوج ها در ظاهر مصرانه با این پیمان موافق است در حالی که پنهانی با فرد دیگری رابطه داشته و این پیمان را می شکند. مشاوره خیانت یک تعریف بسیار گسترده می تواند هر گونه رابطه فرد با افرادی غیر از همسر خود را که به نوعی دربردارنده لذت های جنسی یا عاشقانه باشد، شامل شود.چنانچه یک چشم چرانی، لطیفه گویی یا بگو و بخند با فردی خارج از همسر می‌تواند داخل در این مفهوم قلمداد شود. مفهوم بیشتر پذیرفته شده در رابطه با این مفهوم، به معنای هر گونه رابطه عاشقانه، جنسی یا #عاشقانه جنسی با فردی غیر از همسر در نظر گرفته می شود. این رابطه خیانت معمولا دارای ویژگی مخفیانه بودن است. لازم نیست برای تجربه بی وفایی حتما متاهل باشید افراد زیادی هستند که بدون آن که با هم ازدواج کنند مدت های طولانی با یکدیگر رابطه دارند و این مسئله ممکن است با توافق هر دو طرف صورت گیرد چون یکی از طرفین از ازدواج اجتناب می کند. واژه انحصاری بدان معناست که وقتی ما در رابطه صمیمی به سر می بریم؟ حالات و تجاربی وجود دارن که فقط مال ماست. گویی که حصار کوچکی اطراف رابطه وجود دارد و تابلو هشداری جلوی آن با این مضمون نصب شده است: ( نزدیک نشوید ملک خصوصی).

لحظه کشف خیانت و شوک ناشی از کشف خیانت

مشاوره خیانت لحظه ای که به بی وفایی همسرتان پی می برید، احساس شکست می کنید. در آن موقع غرق در چنین افکاری می شوید: این رابطه چند وقت است که وجود داشته است؟ آیا این بدان معنی است که رابطه بین ما تمام شده است؟ چه کسانی از این رابطه با خبرند؟ چطور می توانم به او اعتماد کنم؟ چطور توانست با من این کار را بکند؟ چطور می توانم دوباره به او اعتماد کنم؟ ..

به همراه این افکار، ممکن است احساساتی همچون خشم، شرم، احساس لطمه و زیان دیدگی، حسادت، فریب خوردگی، ترس و عدم اطمینان به شما دست دهد. برخی از افراد وقتی پی به بی وفایی همسرشان می برند، به واکنش جسمی شدیدی مانند حالت تهوع، اسهال و استفراغ مبتلا شده اند.

فردی هم که رابطه فرا زناشویی دارد به تاثیرات مخربی که بر روی همسر، فرزندان، خانواده و خودش می گذارد فکر می کند و هم به سرنوشت فردی که با او رابطه برقرار کرده است. همچنین شدت احساسات و افکار همسری که رابطه اش بر ملا شده است به اندازه همسری است که این رابطه را کشف کرده است.

انکار خیانت

با برملا شدن بی وفایی زوج و زوجه در شوک عمیقی فرو می روند و برای مدتی طولانی افکار و احساساتشان را از یکدیگر و حتی از خود پنهان می کنند در این مواقع به صلاح است زمانی که به همسرتان شک کردید یا پی به بی وفایی بردید، بهتر است دفترچه ای برای یادداشت هجوم احساسات و افکارتان تهیه کنیداگر به چیزی مشکوک شده اید یا از مسئله ای نگران هستید آن ها را یادداشت نمایید. تلاش کنید تا به شواهد و نشانه هایی که ممکن است نادیده گرفته شوند پی ببرید و قبل از اینکه تصمیمی ناپخته بگیرید و یا دیر شود، بفهمید که چه اتفاقی در حال افتادن است و چه عاملی منجر به این بی وفایی شده است.

چند نکته در خصوص پیشگیری

(به معنای کاهش احتمال وقوع خیانت) روابط فرازناشویی می توان مطرح کرد:

۱٫ آگاهی مشاوره خیانت

آگاهی اصل عمومی پیشگیری در مورد تمامی آسیب های اجتماعی است. گام اول در پیشگیری از هر آسیب اجتماعی آن است که بدانیم این آسیب چگونه و از چه راهی می‌تواند به ما صدمه بزند. آگاهی مقدم و مقدمه عمل در خصوص پیشگیری محسوب می شود.

۲٫ مراقبت از خود

افرادی که مرتکب روابط فرازناشویی می شوند از طیف و گروه خاصی نیستند! لزوما زندگی زناشویی پرکشمکش یا تلخی ندارند، اینگونه نیست که همگی افراد بی بند و بار یا بی توجه به امور اخلاقی باشند. روابط فرازناشویی در خیلی موارد حتی مطلوب فرد نیست. در واقع، فرد گرفتار آن شده و نمی‌تواند از آن بیرون بیاید. افرادی که برای رهایی از روابط فرازناشویی که گرفتار آن شده‌اند به مشاوران روانشناس مراجعه می کنند در زمره همین افراد هستند. قطعا این روابط برای آنان مطلوب نیست، ولی نمی توانند از آن خارج شوند. در بسیاری زمینه ها، کنش اولیه و ابتدایی در اختیار خود فرد است، ولی در کنش های بعدی فرد اسیر کنش های پیشین یا فضای احساسی و عاطفی ناخواسته ای می شود که درگیر آن شده و نمی توان از آن خلاص شود.پرهیز یا پیشگیری، کلیدی در این زمینه آن است که فرد خود را ایمن از چنین آسیبی نبیند و احتیاط خود را در این رابطه کنار بگذارد. مراقبه به معنای نظارت و رصد ذهنیات، احساسات و عواطف، و رفتار یک رویه پیشگیرانه کلی برای تمامی کجروی هاست که در مورد کجروی های عمومی تر مصداق بیشتری می یابد. مراقبت از امور عاطفی و احساسی اهمیت شایان توجهی دارد.. بسیاری از روابط فرازناشویی، از یک علاقمندی ساده آغاز شده‌اند که به دلیل عدم چنین مراقبتی رشد یافته و بر فرد سیطره یافته اند.

۳٫ ترمیم رابطه زناشویی

همانطور که در تبیین عوامل موثر بر روابط فرازناشویی آمد، ناخرسندی از روابط زناشویی یک عامل انگیزشی رانشی به سوی سایر روابط فرازناشویی است. خانم هلن فیشر (روانپزشک) توصیه می‌کند بخشی از انرژی که برای شکل دهی یک رابطه فرازناشویی گذاشته می شود اگر صرف ترمیم روابط زناشویی شود میتواند این رابطه را متحول کند.

سرمایه گذاری بر روی روابط زناشویی می‌تواند آن را از آسیب ها دور نگه دارد و زندگی را رضایت بخش تر کند.

۴٫ ترمیم فضای هنجاری

معاشران و آشنایان فرد فضای هنجاری را می سازند که فرد در بستر آن یک رفتار را مجاز یا غیرمجاز می داند. اگر دوستان و هم رده های یک فرد کسانی باشند که مرتکب رفتارهای فرازناشویی می شوند و آن را قبیح نمی دانند، احتمال ارتکاب آن عمل توسط فرد را بسیار بالا می برد. تغییر فضای هنجاری عامل کلیدی بسیار مهمی برای پیشگیری از افتادن در یک رابطه فرازناشویی است.

جمع بندی کنم. رابطه فرازناشویی مطلوب نیست. مخرب است. برای پرهیز از خیانت پیشگیری لازم است. پیشگیری های عمومی شامل آگاهی از آن و نیز مراقبت از روابط خود با دیگران است. پیشگیری های اختصاصی برخاسته از عوامل افزاینده احتمال آن است و شامل تقویت فضای روابط زناشویی و نیز ترمیم فضای هنجاری دوستان و آشنایان است

اگر احساس میکنید که درباره برخی جنبه های مشاوره خیانت نیاز دارید که بدوم حضور همسر خود، درمانگری را ملاقات کنید، بهتر است که به دو دلیل یک خانواده درمانگر را انتخاب کنید. اول این که یک خانواده درمانگر یا مشاوره خیانت خانواده، احتمالا بیش از درمانگری که فقط آموزش کلی دیده، درباره زندگی خانوادگی و خیانت دانش و اطلاعات دارد. دوم این که می توانید با شیوه ای مناسب و مطمئن مسئله خیانت را حل کرده و بر بهبود روابط زناشویی خود متمرکز شوید.

حمیده شاهبان ،مشاورخانواده وزوج درمانگر
شماره تماس رزرو نوبت : ۰۹۳۹۳۹۲۹۹۵۲

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما می‌توانید از این دستورات HTML استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>