درخواست خدمات مشاوره ی تلفنی
* جهت دریافت مشاوره تلفنی ، مدت زمان مورد نیاز را از لیست زیر انتخاب نموده و هزینه آن را به شماره
حساب معرفی شده واریز نمایید.

* درخواست خود را جهت دریافت مشاوره تلفنی از طریق فرم زیر ارسال نمایید، و یا با شماره موبایل خود به
همراه زمان درخواستی به شماره 09393929952 واتس آپ نمایید.

* قیمت مشاوره تلفنی دقیقه ای 2000تومان می باشد (تصویر فیش واریزی را به شماره 09393929952
واتسآپ نمایید).

لیست بسته های مشاوره ای
* 30 دقیقه – 60000تومان
* 45 دقیقه – 90000 تومان
* 60 دقیقه – 120000 تومان
شماره کارت : بانک رفاه – حمیده شاهبان 5894-6318-9934-3586