مشاوره خانواده تلفنی

درخواست خدمات مشاوره ی تلفنی

* جهت دریافت مشاوره تلفنی ، مدت زمان مورد نیاز را از لیست زیر انتخاب نموده و هزینه آن را به شماره حساب معرفی شده واریز نمایید.

* درخواست خود را جهت دریافت مشاوره تلفنی از طریق فرم زیر ارسال نمایید، و یا با شماره موبایل خود به همراه زمان درخواستی به شماره ۰۹۳۹۳۹۲۹۹۵۲ واتس آپ نمایید.

* قیمت مشاوره تلفنی دقیقه ای ۱۵۰۰تومان می باشد (تصویر فیش واریزی را به شماره ۰۹۳۹۳۹۲۹۹۵۲ واتس آپ نمایید).

لیست بسته های مشاوره ای

* ۳۰ دقیقه – ۴۵۰۰۰تومان

* ۴۵ دقیقه – ۶۷۵۰۰ تومان

* ۶۰ دقیقه – ۹۰۰۰۰ تومان

شماره کارت : بانک رفاه – حمیده شاهبان

۵۸۹۴-۶۳۱۸-۹۹۳۴-۳۵۸۶

فرم درخواست خدمات مشاوره ی تلفنی